DIGITALIZĀCIJA

Biznesa inteliģences pieeja, kas nodrošina precīzu reāllaika kontroli izmantojot sistēmu digitālo dvīni, kas veidots uz uzņēmumā esošās infrastruktūras bāzes.

Efektīvi biznesa lēmumi tiek balstīti uz ticamiem datiem. Uzņēmumu rīcībā ir daudz un dažādi dati, tomēr, ļoti bieži dati netiek analizēti un izmantoti biznesa lēmumu pieņemšanai tik labi kā to varētu un nepārtraukti tiek nelietderīgi iztērēta nauda neefektīvas kontroles dēļ.

Mūsdienās liela daļa uzņēmumu ir aprīkoti ar viedām mērīšanas ierīcēm, dažādiem sensoriem un IT sistēmām un skaitītājiem un mērīšanas ierīcēm, pēc kuriem operatori pieņem lēmumu par, piemēram, enerģijas plūsmu padevi siltumtīklos un katlu kontroli, bet šī kontrole tiek balstīta uz pagātnes datiem, pat ja tās ir dažās sekundes.

Risinājums ir uzņēmuma procesu digitalizācija, kas nodrošina precīzu reāllaika kontroli caur digitālo dvīni. Digitālā dvīnī ievieto visus nepieciešamos elementu parametrus un uz tā reāllaikā var redzēt nepieciešamo rīcību un testēt scenārijus, jo tas balstās uz matemātisku algoritmu un mašīnmācīšanās algoritmiem. Digitālais dvīnis ir reālās dzīves kopija, kurā inženieris var brīvi piekļūt jebkurā laikā un testēt scenārijus, tādā veidā kontrolēt reālās dzīves scenāriju, lai tas būtu maksimāli efektīvs, jo šis digitālais dvīnis dod ieteikumus un profesionālis var pieņemt pareizāko lēmumu, kas balstīts uz reāllaika datiem.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Digitalizācijas ieviešana tiek pielāgota uzņēmuma sfērai un nepieciešamībai, tas neprasa infrastruktūras maiņu, bet galvenokārt uzņēmuma vēlmi un gatavību investēt laiku un tās atmaksāšanās laiks ir salīdzinoši īss – tipiski digitalizācijas investīciju atmaksas periods ir zem 2 gadiem, bet, jo lielāka ir sistēma, tipiski ātrāks ir arī atmaksas periods.