ĒKU ENERGOAUDITS UN SERTIFIKĀCIJA

Ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kas balstās uz energoefektivitātes aprēķinu modeli un rezultātā tiek izsniegts energosertifikāts.

Lai sastādītu un novērtētu enerģijas bilanci ēkas līmenī, noskaidrotu iespējas ietaupīt enerģiju un samazināt izmaksas, ir nepieciešams energoaudits. Tā ir ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kas balstās uz energoefektivitātes aprēķinu modeli, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, Energoefektivitātes likumu un saistītajiem likumdošanas aktiem.

Energoaudits sniedz informāciju par to, kādi ir siltuma zudumu cēloņi, kādus atbilstošos un izdevīgākos pasākumus nepieciešams veikt, lai samazinātu izdevumus par apkuri un elektroenerģiju, paaugstinātu ērtības, un saglabātu ēkas ilgtspēju. Pēc 2021. Gadā izdotās ”Ēkas energoefektivitātes aprēķina metodes” ir iespēja arī veikt vienkāršo energoauditu, kas ir veicams gadījumā, ja ir nepieciešams to veikt ēkai, kuru izīrē, pārdod vai nomā. Vienkāršā energoaudita gadījumā aprēķinos tiek ņemta tikai platība un enerģijas patēriņš, pēc kā arī nosaka ēkas klasi.  

Energoaudita procedūru veic sertificēts eksperts ēku energoefektivitātes jomā (energoauditors), kurš veic vides mērījumus, ievāc datus par ēkas enerģijas patēriņu, veic aprēķinus un sniedz rekomendācijas. Šī novērtējuma rezultātā var izsniegt ēkas energosertifikātu (ekspluatējamai ēkai) vai  energoefektivitātes aprēķinu projektam (projektiem pirms iesniegšanas būvvaldē), vai ēkas pagaidu energosertifikātu (ekspluatācijā nododamai ēkai). Tajos ietverta aprēķinātu skaitliskā vēŗtība, kas norāda uz attiecīgo ēkas energoefektivitātes līmeni.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija
Šobrīd saskaņā ar ēku energoefektivitātes likumu Latvijā jaunbūvēm jāsasniedz Gandrīz Nulles enerģijas ēku līmenis.

Energoauditu veic ar speciālām iekārtām, kas var noteikt datus par dažādiem aspektiem un viens no svarīgākajiem ir gaisa kvalitātes monitorings. Ieteicams veikt gaisa kvalitātes mērījumus periodiski, it īpaši, ja mērījumi ir veikti apkures sezonā, tādējādi nosakot ticamākos rādītājus un to izmaiņu laikā. Iekštelpu gaisa kvalitāte ir ļoti būtisks faktors cilvēka veselībai, kas var izraisīt dažādas slimības, samazināt darba spējas, radīt diskomfortu un pasliktināt ēkas ekspluatācijas stāvokli. Neatbilstoši ierīkota ventilācija, telpas mikroklimats, ārējā gaisa piesārņojums apvienojumā ar iekštelpu un bioloģiskajiem piesārņotājiem rada bīstamu līmeni, kas lielā daļā gadījumu ir augstāks nekā atmosfēras gaisā.