- energi - vērtības

Labākais serviss ar sešiem pakalpojumiem Tavas energoefektivitātes uzlabošanai.

Tu pirms mēs

Risinājums ir piemērots klienta iespējām un nepieciešamībām, nevis maksimāli daudz un dārgi.

Dzinējspēks darbam

Galvenais ir kvalitatīvs un uz problēmu risinājumiem pamatots darba, kura mērķis ir ietaupīt klientiem naudu un resursus.

Nākotnes centrā

Sekojam līdzi pasaules trendiem, jaunākajām tendencēm un inovatīviem risinājumiem un atbildam par to vērtību.

Biznesa inteliģence

Lielu apjomu datu analīze, kuras rezultātā tiek pieņemti pamatoti lēmumi.

Mūsu pakalpojumi

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ĒKU ENERGOAUDITS UN SERTIFIKĀCIJA

Ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kas balstās uz energoefektivitātes aprēķinu modeli un rezultātā tiek izsniegts energosertifikāts.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

UZŅĒMUMU ENERGOAUDITS

Izveido enerģijas bilanci ar definētiem galvenajiem patērētājiem un rezultātā identificē izmaksu un enerģijas ietaupījumus un palielina ražošanas produktivitāti.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ELEKTROENERĢIJAS BILANCE

Pakalpojums lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuri daļu no saņemtās elektreoenerģijas nodod apakšlietotājiem ir iespēja veikt šo pakalpojumu energoaudita vietā.
Digitalizācija, energoauditi, uzņēmumu energoaudits

PĒTĪJUMI

Mēs veicam izpēti un rakstam dažādās nozarēs pētījumus vai to daļas, kas saistīti ar tehniskajiem jautājumiem, kā piemēram ventilācija, AER un cii individuāli un konfidenciāli pētījumi. Individuāla vienošanās ar katru. 
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU EKSPERTĪZE

Veicama pamatotu aizdomu gadījumā par energoaudita kvalitāti vai atbilstību, kā arī obligāti veicams III grupas ēkām projektēšanas stadijā.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

DIGITALIZĀCIJA

Biznesa inteliģences pieeja, kas nodrošina precīzu reāllaika kontroli izmantojot sistēmu digitālo dvīni, kas veidots uz uzņēmumā esošās infrastruktūras bāzes.

Atradīsim Jums risinājumu vai ieteiksim labāko citur.

– SIA energi –

Kāpēc izvēlēties mūs?

Nozares kontaktpunkts

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Vairāk kā 9 gadu pieredze nozarē

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija
Ekspertīze inženierijā, optimizācija
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Plašs kontaktu loks

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Izpratne par uzņēmējdarbību

SIA energi ir noslēdzis 22.09.2021. līgumu Nr. SKV-L-2021/302 ar ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA energi 29.11.2021. ir noslēgts līgums “Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ar projekta Nr. VP-PI-2021/125, kura ietvaros tiek izstrādāts ilgtspējas aprēķina algoritmu, kas ir saintegrēts ar uzņēmuma likumdošanai atbilstošo aprēķinu.