energi vērtības

Labākais serviss Tavas energoefektivitātes uzlabošanai.

Tu pirms mēs

Risinājums ir piemērots klienta iespējām un nepieciešamībām, nevis maksimāli daudz un dārgi.

Dzinējspēks darbam

Galvenais ir kvalitatīvs un uz problēmu risinājumiem vērsts darbs, kura mērķis ir ietaupīt klientiem naudu un resursus.

Nākotnes centrā

Sekojam līdzi pasaules trendiem, jaunākajām tendencēm, inovatīviem risinājumiem un atbildam par to vērtību.

Biznesa inteliģence

Liela apjoma datu analīze, kā rezultātā tiek pieņemti pamatoti lēmumi.

Mūsu pakalpojumi

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ĒKU ENERGOAUDITS UN SERTIFIKĀCIJA

Ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kas balstās uz energoefektivitātes aprēķinu modeli un rezultātā tiek izsniegts energosertifikāts.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

UZŅĒMUMU ENERGOAUDITA PĀRSKATS

Balstoties uz MK nr.444 noteikumiem, izveido enerģijas bilanci ar definētiem galvenajiem patērētājiem un rezultātā identificē izmaksu un enerģijas ietaupījumus, kā arī palielina ražošanas produktivitāti.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ELEKTROENERĢIJAS BILANCES

Pakalpojums lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuri daļu no saņemtās elektreoenerģijas nodod apakšlietotājiem, pircējiem vai nomniekiem. Ir iespēja veikt šo pakalpojumu energoaudita vietā.
Digitalizācija, energoauditi, uzņēmumu energoaudits

PĒTĪJUMI

Mēs veicam izpēti un rakstam ar mūsu nozari saistītus pētījumus vai to daļas, kas saistīti ar tehniskajiem jautājumiem, kā piemēram ventilācija, AER un citi individuāli un konfidenciāli pētījumi. Individuāla vienošanās ar katru pētījumu pasūtītāju.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU EKSPERTĪZES

Veicama pamatotu aizdomu gadījumā par energoaudita kvalitāti vai atbilstību, kā arī obligāti veicams III grupas ēkām projektēšanas stadijā.
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

DIGITALIZĀCIJA

Biznesa inteliģences pieeja, kas nodrošina precīzu reāllaika kontroli inženiertehniskai sistēmai, izmantojot sistēmu digitālo dvīni, kas veidots uz uzņēmumā esošās infrastruktūras bāzes.

ENERGOPĀRVALDĪBA


Energopārvaldība ir aktīva un plānveida rīcība efektīvākai pašvaldības resursu izmantošanai.

APKURES SISTĒMU UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU PĀRBAUDE

Regulāra apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes ir nepieciešama. Pētījumi ir pierādījuši, ka veicot regulāras pārbaudes ir iespējams efektīvāk izmantot kurināmos resursus.

Atradīsim Jums risinājumu vai ieteiksim labāko citur.

– SIA energi –

Kāpēc izvēlēties mūs?

Nozares kontaktpunkts
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija
Vairāk kā 9 gadu pieredze nozarē
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija
Plašs kontaktu loks
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija
Izpratne par uzņēmējdarbību
Ekspertīze inženierijā, optimizācijā
energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

SIA energi ir noslēdzis 22.09.2021. līgumu Nr. SKV-L-2021/302 ar ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA energi 29.11.2021. ir noslēgts līgums “Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ar projekta Nr. VP-PI-2021/125, kura ietvaros tiek izstrādāts ilgtspējas aprēķina algoritmu, kas ir saintegrēts ar uzņēmuma likumdošanai atbilstošo aprēķinu.