ELEKTROENERĢIJAS BILANCE

Pakalpojums lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuri daļu no saņemtās elektreoenerģijas nodod apakšlietotājiem. Ir iespēja veikt šo pakalpojumu energoaudita vietā.

Balstoties uz MK noteikumiem Nr.202, ja lielais elektroenerģijas patērētājs lielāko daļu no saņemtās elektroenerģijas nodod citiem apakšlietotājiem (un viņa pašpatēriņš ir zem 500 MWh gadā), tad lielais elektroenerģijas patērētājs konkrētajam apakšlietotājam var apstiprināt nodotās elektroenerģijas apmēru, iesniedzot Ekonomikas ministrijā energoauditora izstrādātu un apstiprinātu energobilanci.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Šāda energobilance izpilda energoefektivitātes likuma prasības, un lielā elektroenerģijas patērētāja energoefektivitātes nodeva, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.202, tiek aprēķināta tikai un vienīgi no bilancē norādītās paša izmantotās elektroenerģijas.