ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU EKSPERTĪZE

Veicama pamatotu aizdomu gadījumā par energoaudita kvalitāti vai atbilstību, kā arī obligāti veicams III grupas ēkām.

Energoauditu ekspertīzes ir nepieciešamas tādos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par veiktā un izstrādātā energoaudita kvalitāti vai atbilstību. Obligātas ekspertīzes ir gadījumos, ja apskatāmā ēka ir III grupas ēka projektēšanas stadijā.

Pēc ekspertīzes rezultātā tiek iesniegts novērtējums par energoaudita kvalitāti un atbilstību aprēķina metodikai, citiem standartiem un aktiem, un atzinums par audita formas atbilstību spēkā esošajiem MK noteikumiem.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Papildu tam ekspertīzes var kalpot kā projektu CAPEX/OPEX optimizācijas. rīks, iespēju robežās samazinot būvniecības izmakasas