ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU EKSPERTĪZE

Veicama pamatotu aizdomu gadījumā par energoaudita kvalitāti vai atbilstību, kā arī obligāti nepieciešams III grupas ēkām.

Energoauditu ekspertīzes ir nepieciešamas tādos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par izstrādātā energoaudita kvalitāti vai atbilstību. Obligātas ekspertīzes ir gadījumos, ja apskatāmā ēka ir III grupas ēka projektēšanas stadijā.

Pēc ekspertīzes rezultātā tiek iesniegts novērtējums par energoaudita kvalitāti un atbilstību aprēķina metodikai, citiem standartiem un aktiem, un atzinums par audita formas atbilstību spēkā esošajiem MK noteikumiem.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Papildus tam ekspertīzes var kalpot, kā projektu CAPEX/OPEX optimizācijas rīks, iespēju robežās samazinot būvniecības izmaksas.