ENERGOPĀRVALDĪBA

Energopārvaldība ir aktīva un plānveida rīcība efektīvākai pašvaldības resursu izmantošanai.

Neraugoties, vai ievieš praktiski strādājošu energopārvaldības sistēmu vai ISO 50001, jebkurā gadījumā ir jārēķinās, ka tas prasīs papildus cilvēkresursu noslodzi, regulāru uzraudzību un to, ka tas ir jāuztver kā pašsaprotams darbs.

ISO 50001 pamatnostādnes enerģijas patēriņa optimizēšanai un veicina pastāvīgu energopārvaldības sistēmas pilnveidošanu. Apmierina Energoefektivitātes likumdošanas prasības visā Eiropā.

 

IEGUVUMI NO ENERGOPĀRVALDĪBAS:

  • Palīdz kvalitatīvi plānot pašvaldības budžetu;
  • Būtisks naudas, enerģijas, siltuma ietaupījums īstermiņā un ilgtermiņā;
  • Drošība no soda naudas piemērošanas Būvniecības valsts kontroles birojā;
  • Informācija par esošo situāciju – par infrastruktūras tehnisko stāvokli(infrastruktūru pašvaldībās), ēkām, transportu, apgaismojumu, enerģijas patēriņu, veicamajiem pasākumiem;
  • Uz datiem un faktiem balstīti lēmumi saistībā ar ekonomiski pamatotākajiem pasākumiem energoefektivitātes jomā;
  • Pašvaldības pieņemtie lēmumi veicina iedzīvotāju uzticību;
  • Augstāks pašvaldības projektu finansējuma apjoms;
  • Īpašumā esošās ēkas un infrastruktūra nelietderīgi tērē enerģiju, tātad naudu, ja netiek veikta kvalitatīva energopārvaldība.

GALVENIE SOĻI ENERGOPĀRVALDĪBĀ:

1.solis – Lēmums no pašvaldības par energopārvaldības ieviešanu un līdzekļu tērēšanu.

2.solis – Info un datu apkopošana par ēku skaitu pašvaldībā, par patēriņiem, par ēku esošo tehnisko stāvokli, par infrastruktūru kopumā, kontaktpersonām un cita informācija, kas ir nepieciešama energopārvaldības uzsākšanai.

3.solis – Līmeņatzīmes. Ir atšķirīgas katrai pašvaldībai. Ir jāvienojas pēc otrā soļa paveikšanas.

Ir nepieciešamas, lai varētu izsekot un novērtēt to, kāds ir progress energopārvaldībā, ir jāseko līdzi.

4.solis – Energopārvaldības “dzīvs” plāns. Tiek izstrādāts energopārvaldības plāns, prioritārie pasākumi, kādi resursi ir nepieciešami, kāda ir to apsekojamība.

5.solis – Analīze un ieviesta monitoringa sistēma.

6.solis – Ieviešam energoefektivitātes pasākumus un izvērtējam. Balstoties uz energopārvaldības plānu primārajiem pasākumiem izvērtē un veic nākotnes aprēķinus.