Regulāras apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes ir ļoti svarīgas sistēmu pareizai un efektīvai darbībai. Pētījumi ir pierādījuši, ka veicot regulāras pārbaudes, ir iespējams efektīvāk izmantot resursus un ietaupīt naudu.

Apkures sistēmu pārbaude

Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanās sistēmu pārbaudi ir tiesīgs veikt cilvēks, kurš ir izgājis apmācības un ir ieguvis atbilstošu sertifikāciju no Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS). Apmācības ietver tēmu par apkures katla, apkures sistēmas, kā arī ventilācijas sistēmas pārbaudi un aktu sastādīšanu.

Latvijā apkures katlus pārbauda saskaņā ar standartu LVS EN 15378:2009 „Ēku apkures sistēmas. Apkures katlu un apkures sistēmu inspicēšana”.

Par apkures sistēmas pārbaudi neatkarīgs eksperts sastāda:

  • apkures sistēmas apkures katlu pārbaudes aktus saskaņā ar standarta LVS NE 15378:2009 D pielikumu – apkures katla pārbaudes akts;
  • apkures sistēmas pārbaudes aktu saskaņā ar standarta LVS EN 15378:2009 K pielikumu.

Process, kurš palīdzēs efektīvāk izmantot kurināmo resursu, ir regulāra un kvalitatīva apkures katla apkope. To realizēt spēs kvalificēts personāls, kurš veiks pareizu katla ieregulēšanu. Šis process ļaus efektīvāk izmantot kurināmā resursus, kā arī optimālāku un drošāku paša apkures katla darbību.

Komfortablu un precīzu apkures katla vai apkures sistēmas pārbaudi spēs veicināt kvalitatīva dokumentācija. Tā sastāv no ekspluatācijas laikā veiktajiem novērojumiem un pierakstiem, iepriekšējo pārbaužu aktiem, nodrošinātas pieejas pārbaudāmajai sistēmai, tās sastāvdaļām, kā arī iespējai veikt testu mērījumus. Dokumentācija palīdzēs sekmīgāk atrast iespējamās kļūdas, kas novedīs pie ātrāka problēmu risinājuma.

Apkures sistēmas pārbaudes process sastāv no apkures katla efektivitātes un lieluma novērtējumu salīdzinājumā ar siltumenerģijas pieprasījumu ēkā. Ja nav veiktas izmaiņas attiecībā uz ēkas apkures prasībām, tad atkārtots apkures katla lieluma novērtējums nav jāveic.

Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude

Gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes procesā tiek veikta pašas sistēmas efektivitātes pārbaude un tās lieluma salīdzinājums ar dzesēšanas pieprasījumu ēkā. Līdzīgi, kā apkures sistēmu pārbaudē, arī šī nav jāveic atkārtoti, ja gaisa kondicionēšanas sistēma nav izdarītas izmaiņas attiecībā uz ēkas dzēšanas vajadzībām.

Pārbaude ir jāveic vismaz reizi sešos gados, ja gaisa kondicionēšanās sistēma aprīkota ar vadības un kontroles ierīcēm, kas nodrošina elektronisku sistēmu uzraudzību, bet citos gadījumos pārbaude ir jāveic vismaz četros gados.

Gaisa kondicionēšanās sistēmu pārbaudi veic pēc Ministru Kabineta noteikuma Nr.222, ja sistēmas faktiskā nominālā jauda pārsniedz 12 kW. Obligāti ir jāveic reizi sešos gados.

Informācijas avots

SIA energi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanās sistēmu pārbaudes apliecība ir Kārlim Grīnbergam, Sert. Nr. EA2-0123