UZŅĒMUMU ENERGOAUDITS

Izveido enerģijas bilanci ar definētiem galvenajiem patērētājiem un rezultātā identificē izmaksu un enerģijas ietaupījumus un palielina ražošanas produktivitāti.

Daudzos ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos izdevumi par izmantoto enerģiju sastāda lielu daļu no izmaksām. Bieži uzņēmumos sastopami neefektīvi procesi, iekārtas, kuru dēļ ir lieks enerģijas patēriņš. Lai šādu problēmu risinātu, ir nepieciešams noteikt, kur un kādēļ ir palielināts enerģijas patēriņš, un kādi pasākumi ir nepieciešami, lai ietaupītu enerģiju.

Uzņēmuma energoaudits sniedz iespēju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā identificēt un uzlabot uzņēmuma energoefektivitāti un efektīvi samazināt izmaksas par enerģijas patēriņu, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un veida. Uzņēmuma energoaudita pamatā ir enerģijas bilance, kurā ir definēti galvenie patērētāji. Rezultātā tiek noteikts, kā uzlabot energoefektivitāti, un kāds ir enerģijas un izmaksu ietaupījums.

energi, energy, digitization, digitalizācija, enerģētika, energoefektivizācija

Uzņēmuma energoaudits obligāti veicams divos gadījumos:

1. Uzņēmums ir lielais uzņēmums
  • 249+ darbinieki
  • Apgrozījums 50m+
  • Gada bilance 43m+
2. Uzņēmums ir lielais elektroenerģijas patērētājs
  • Gada elektroenerģijas patēriņš 500 MWh+