PĒTĪJUMI

Dažādu darbības jomu uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās ir jāsāk ar iedziļināšanos problēmjautājumā vai konkrētajā tematā, kas ir identificēts. Bieži pirms saņem projekta finansējumu, vai tieši otrādi – ir iegūts finansiāls atbalsts veikt pētījumu par dziļāku izpēti, Mēs esam tie, kas šo veic.

Galvenokārt veiktie pētījumi ir ar tehnisku ievirzi vai tieši saistīti ar energoefektivitātes tēmu un tiem ir nepieciešamība. Piemēram, COVID-19 pandēmijas laikā tika veikts padziļināts pētījums tieši par ventilācijas sistēmas ierīkošanu skolās un bērnudārzos. Citi veiktie pētījumi ir saistīti ar atjaunojamajiem energoresursiem, EU direktīvām, kas attiecās uz enerģētikas jomu un citiem tehniskiem aspektiem.

digitalizācija, pētījumi, uzņēmumu energoaudits, energoaudits, enerģētika, horizont

Katra pētījuma vai lielāka pētījuma daļa ir individuāli izvērta.